The Tone Master: เคล็ดลับ (ที่ไม่ควรลับ) แห่ง”โทน”และเรื่องเล็กๆที่คุณ(อาจ)ไม่รู้ของ “โอฬาร พรหมใจ”

 

 Music Collection X Zoom Thailand presents: The Tone Master: Feat. โอฬาร พรหมใจ รู้จักตัวตนของตำนานนักกีตาร์เมืองไทย “โอฬาร พรหมใจ” ในอีกมุมมองและเรื่องราวเรื่องเล็กๆที่คุณ (อาจ) ไม่รู้เกี่ยวกับเส้นทางและชีวิตการเป็นนักดนตรีของเขา

  •  – ความลับแห่ง “โทน” ในตำนาน ผ่านเอฟเฟค Zoom g3Xn
  •  – เคล็ดลับ (ที่ไม่ควรลับ) ในการเป็นมือกีตาร์ของเขา
  • – อุปกรณ์คู่ใจที่ใช้มายาวนานกว่า 30 ปี
  •  – มัลติเอฟเฟคเสียงบางจริงอย่างที่ใครว่ากันจริงไหม?
  •  – บทเรียนที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตการเป็นนักดนตรี – ดนตรี / เต้นกินรำกิน? สะท้อนมุมมองทางสังคมของคนที่เป็นนักดนตรี