PRS SE MIRA – FROST BLUE METALLIC [FREE BAG]

44,900฿ 22,400฿

Se Mira คือกีตาร์ที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อผู้เล่นที่ต้องการความหลากหลาย และครอบคลุมทั้งเรื่องของลักษณะในการใช้และแนวเพลงที่จะตอบทุกโจทย์ที่กีตาร์ระดับแนวหน้าในวงการควรมี และที่สำคัญที่สุดคือ “ประสบการณ์” ที่จะทำให้คุณวางไม่ลงเมื่อคุณได้สัมผัส PRS SE “Mira”

PRS SE Mira Features:

บอดี้: มะฮอกกานี
Neck: wide thin neck / ไม้มะฮอกกานี / 22 เฟรต / ความยาวสเกล 25”
เฟรตบอร์ด: โรสวู๊ด
Bridge: Adjustable Stoptail
ปิ๊กอัพ: 85/15 “S”
สวิตช์: 3-way blade
ระบบ: push/pull tone control สำหรับ coil tapping
 
SKU: 555075 Categories: , Tags: , ,