ประกวดหนังสั้นฉลอง Music Collection ครบรอบ 30 ปี
หัวข้อ “Music changed my life”
Music Collection ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “Music changed my life”

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

   คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
   นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป
   รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดจำนวน

   เอกสารประกอบการสมัคร
   1. ใบสมัคร
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน
   3. ผลงานภาพยนตร์สั้นส่งจะต้องเป็นสกุล MOV หรือ MP4 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า1080p
   4. ส่งไฟล์ภาพนิ่งของหนังมาอย่างน้อย 2-3 ภาพ

   รายละเอียดภาพยนตร์สั้น
   1. หนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวม Title ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
   2. การผลิตภาพยนตร์สั้นผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
   3. รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “ดนตรี” โดยต้องมีภาพลักษณ์ของร้าน Music Collection (หน้าร้าน หรือ ช่องทางออนไลน์) และ เครื่องดนตรีของทางร้านปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ของคุณด้วย
   4. โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
   5. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
   6. ต้องใส่โลโก้ Music Collection ท้ายเครดิต [DOWNLOAD]

   ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

   1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาที่นี่ [DOWNLOAD]   กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ contact@music.co.th
   2 .ส่งผลงานมาที่ contact@music.co.th โดยการอัพโหลดหนังสั้นขึ้นทาง GoogleDrive และแนบลิงก์ส่งมาพร้อมรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อทีม
   • ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร เบอร์ติดต่อ
   • ชื่อเรื่อง
   • แนวคิด/ไอเดีย/แก่นเรื่อง
   • เนื้อเรื่องย่อ
   3 .เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562
       *ขยายเวลาจนถึง 20 ตุลาคม*
    

  กำหนดการประกวด
  • ระยะเวลาส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 กันยายน 2562
 *ขยายเวลาจนถึง 20 ตุลาคม*
  • เก็บคะแนน Popular Vote ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2562 ที่แฟนเพจ Music Collection
  • ประกาศผลรอบตัดสิน 1 พฤศจิกายน 2562 ที่แฟนเพจ Music Collection
  • ผลงานที่ชนะจะถูกนำขึ้นฉาย และ มอบรางวัลในงาน Music Collection 30th  Anniversary Event

  เกณฑ์การให้คะแนน
  – รางวัลที่ 1 และ 2 ตัดสินโดยคณะกรรมการ ผู้กำกับชื่อดัง ศิลปิน และ คณะกรรมการ        ของ  Music Collection
  – รางวัล Popular Vote ตัดสินจากคะแนนโหวตทาง แฟนเพจ Music Collection

   เงินรางวัล 
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท และ ของรางวัลจาก Music Collection รวมมูลค่า 50,000 บาท
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท และ ของรางวัลจาก Music Collection รวมมูลค่า 30,000 บาท
   • รางวัลที่ Popular vote 10,000 บาท และ ของรางวัลจาก Music Collection รวม มูลค่า 20,000 บาท

  หมายเหตุ
  • เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และ
  • ต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก
  • ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
  • ประเพณีศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
  • ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลงและไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
  • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง
  • ภาพ, วิดีโอ,เพลง หรือ อื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่า
   ด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
  • ทาง Music Collection ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
  • คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่
  • ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆหากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎกติกา หรือ มีการลอก
  • เลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดย   ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวดและถือเป็นกรรมสิทธิ์ขอ Music Collectionเพื่อนําไปจัดทําเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในอนาคต
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • วัน และ เวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  • เงินรางวัลต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามระเบียบราชการ
  • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2562

   ติดต่อสอบถาม
   www.facebook.com/musiccollectionthai
   LINE ID : @Musiccollection168
  Email: contact@music.co.th

.